TVORBA WEBOVÝCH STRÁNOK

WEBSTRÁNKY

Máme skúsenosti s tvorbou jednoduchých ale i zložitých portálov. Všetky weby nami vytvorené majú svoje administrátorské rozhranie prostredníctvom ktorého klient nahadzuje a upravuje obsah. Preferujeme projekty, kde nejde iba o jednoduchú propagáciu ale i o funkcionality. Ako príklad môžem uviesť online objednávanie so správou zákazníkov a pod. Za na prvý pohľad jednoducho vyzerajúcim portálom sa môže skrývať komplexný informačný systém, z ktorého isté časti sú publikované na prezentačnej časti pre verejnosť. Ak ide o rýdzo informačný systém, ktorý je dostupný cez internetový prehliadač, z nášho pohľadu už ide o webovú aplikáciu. Práve im sa snažíme primárne venovať.

Pri prezentačných webstránkach je dôležité i SEO, teda optimalizácia pre vyhľadávače. Inými slovami, aby vás Google mal rád. SEO ma dve časti, na úrovní kódu a potom obsahovú. Pokiaľ ide o kód, toto dosahujeme na najvyššej kvalitatívnej úrovni, no v rámci obsahu už nevieme ovplyvniť to, čo klient na svoj web pridá. Teda, aký text či obrázok. Spolupracujeme však s dvoma SEO agentúrami, takže bez obáv, u nás dostanete všetko pod jednou strechou. To isté platí i pre webhosting.

Ing. Peter Kolár - konateľ