TVORBA WEBAPLIKÁCIÍ

WEBAPLIKÁCIE

My webaplikáciou nazývame napr. informačný systém, ktorý je dostupný cez internetový prehliadač. Napr. ak máte podnikový dochádzkový systém, alebo správu zákazníkov, alebo čokoľvek iné, čo je primárne určené konkrétnej množine ľudí, ktorí danú funkcionalitu majú dostupnú po prihlásení sa do systému.

Ďalším príkladom môže byť ak ste energetická spoločnosť a spravujete svojich zákazníkov cez webovú aplikáciu. Je možné im umožniť vstup do tejto aplikácie cez samostatné rozhranie a v rámci neho môžu vidieť údaje ktoré chcete aby videli. Napr. svoju spotrebu, grafy, exporty, faktúry a pod. Prípadne si môžu rôzne hodnoty a údaje veľmi jednoducho nastavovať a vy tak vytvoríte so svojimi zákazníkmi pohodlný komunikačný kanál. Tým odbremeníte pracovníkov, maily, či telefonáty.

Proces tvorby webaplikácií je zložitejší a náročnejší. Logicky zaberie i viac času. Taktiež je stavaný tak aby sa kedykoľvek mohol rozvíjať. Potrebný hosting, alebo komplexnú serverovú časť samozrejme zabezpečíme.

Ing. Peter Kolár - konateľ