SEO, pozícia na Googli a reklama

26.02.2020

Webové aplikácie, teda informačné systémy bežiace v prehliadači, nemusia byť ľahko vyhľadateľné cez Google. Používajú sa ako firemné aplikácie a nie sú primárne určené pre verejnosť. Ak ale máte prezentačný web, kde sú info o vás alebo o vašej firme, tak potrebujete web ktorý je pre Google, Facebook a iných optimalizovaný. Tejto optimalizácií sa hovorí SEO (search engine optimization). Wikipedia priamo uvádza, že SEO „Je optimalizácia pre vyhľadávače alebo SEO je súbor techník na zlepšenie návštevnosti webstránky“.


Samotné SEO pozostáva z dvoch častí. Zdrojový kód webu a jeho obsah. Zdrojový kód webu má byť tak napísaný aby bol pre vyhľadávače (Google a spol.) zrozumiteľný a atraktívny. Spadá tam množstvo faktorov, ako napr. respozivita (web vie na akom zariadení sa zobrazuje a podľa toho sa rozložením prispôsobí), veľkosť dát (aby ak ste na mobilných dátach bol dátový tok čo najmenší), aby sa web rýchlo vykresľoval a mnoho mnoho iného. Za tie roky sme ohľadne optimalizácie nabrali veľa skúsenosti, takže túto oblasť máme pokrytú parádne.


Druhú časť SEO tvorí obsah, teda texty a obrázky. Áno, Google vie rozumieť tomu, čo sa na obrázku nachádza. Obsah však nahadzuje už používateľ (najmä ak v rámci webu má sekciu s blogmi). Nevieme ovplyvniť to, aké texty používateľ nahodí, ako používa štylistiku či kľúčové slová. Spolupracujeme však s dvoma SEO agentúrami, takže ak to bude pre vás potrebné, vieme i túto časť pre vás zabezpečiť. To isté platí ak uvažujete o Facebook reklame.