Enforb s.r.o.

IČO: 45991766 DIČ: 2023195471 Číslo účtu: SK4783300000002001142712 Faktur. adr.: Európska tr. 9, 040 01 Košice
* Povinný údaj