Enforb s.r.o.

IČO: 45991766 DIČ: 2023195471 IČ DPH: SK2023195471
Sídlo: DUETT I. - Business Residence, Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
Kancelária: Biznis Park Rampová Rampová 5 040 01 Košice
* Povinný údaj