ČLÁNKY

BLOG
PUBLIKOVANÉ: 26.02.2020

Čo už máme za sebou?

Tak ako mnohé IT firmy i my sme začínali už počas vysokej školy. Zaujímavé projekty prišli až po nej. Rôzne osobné prezentačné webové stránky sme mali v portfóliu najviac.

PUBLIKOVANÉ: 26.02.2020

Prečo si nás nevybrať

Ak chcete eshop. Tým sa nevenujeme, lebo na trhu je už mnoho a lepších riešení (napr. taký shoptet.sk).

PUBLIKOVANÉ: 26.02.2020

SEO, pozícia na Googli a reklama

Webové aplikácie, teda informačné systémy bežiace v prehliadači, nemusia byť ľahko vyhľadateľné cez Google.

PUBLIKOVANÉ: 19.02.2020

Aké sú približné ceny projektov?

Každý projekt na ktorom pracujeme sa skladá z častí: projektovanie (plánovanie), grafické návrhy, programovanie, testovanie. Pracujú na ňom minimálne 3 ľudia. Pre každý projekt vyrátame tzv. človekohodiny, prirátame ďalšie nákladové položky a dostaneme sa k finálnej cene.

PUBLIKOVANÉ: 19.02.2020

Aký je postup realizácie projektu

Naši zákazníci nás oslovujú zvyčajne s dvoma požiadavkami. Buď majú záujem o jednoduchú, malú propagačnú stránku, alebo druhý typ požiadaviek je na webaplikácie, teda zložité webstránky s rôznymi funkcionalitami.

PUBLIKOVANÉ: 18.02.2020

Rozdiel medzi webstránkou a webaplikáciou

Používame tieto pojmy aby sme v rámci biznisu rozlišovali webové stránky, slúžiace hlavne ako prezentácia či zdroj informácií o konkrétnej firme, jednotlivcovi či projekte.