Softvér podľa želaní a na mieru...

Webové stránky, eshopy, informačné systémy...

Android, Java aplikácie...

Neprehliadnite

DOZVEDIEŤ SA VIAC

O NÁS: Náš kolektív začínal ako skupinka mladých vývojárov. Každý z nás sa zameriaval na niečo iné a spolu sme tak vytvorili pestré portfólio služieb. Postupom času sme dozreli, zastabilizovali sa a zadefinovali sme si oblasti, ktorým sa chceme venovať. Misiou našej firmy je vytvárať kvalitné webové aplikácie vďaka ktorým bude Váš biznis efektívnejší a dostupnejší pre Vašich klientov.

Enforb

Web-aplikácia je v podstate sofistikovanejšia webová stránka, ktorá používateľom poskytuje rôzne služby. V podstate i napríklad taký internet banking alebo moderný eshop fungujú ako web-aplikácie. Pri ich vývoji je kľúčové načúvať požiadavkám klienta.

 

V prvotnej fáze sa preto spisujú všetky požiadavky a predstavy zákazníka. Z nich sa vytvorí náčrt funkcionalít, ktoré má web-aplikácia poskytovať. Následne sa vytvára tzv. user case diagram, teda diagram používateľského správania. Ide teda o spísanie spôsobu využitia predmetných funkcionalít. Funkcionality sú zoskúpené do modulov. Administrácia samotných modulov je potom dostupná cez administrátorské rozhranie ENFIS. Administrátor web-aplikácie tak spravuje to, čo s čím prichádza do styku konečný používateľ web-aplikácie.

Po tejto ceremónií sa pristupuje k vytváraniu grafických návrhov web-aplikácie. Teda toho, ako web-aplikácia bude pre konečného používateľa vyzerať. Dodržujeme samozrejme aktuálne trendy, či už po grafickej alebo praktickej stránke, preto responizbilita, teda prispôsobenie pre mobily a tablety je už samozrejmosťou.

Ak sú grafické návrhy hotové a schválené, môže sa začať programovať. Čas je samozrejme závislý od náročnosti projektu. Nasleduje fáza testovania, odovzdania a zaškolenia. Nová web-aplikácia je tak nahodená na požadovanej doméne a dostupná cez internetové prehliadače.

 

Enforb s. r. o.

info@enforb.eu

IČO: 45991766

DIČ: 2023195471

Číslo účtu: SK6583605207004202896093

Faktur. adr.: Európska tr. 9, Košice